Rady Osiedli

PLAN  PRACY  RAD  OSIEDLI

w  2020  roku

                                                                                                                              Ż – ŻEROMSKIEGO, SIKORSKIEGO, BATOREGO

      (I czw. m.-ca)

                                                                                                                              K – KOŚCIUSZKI, CENTRUM (II czw. m-ca)

                                                                                                                              T – TEKLIN, PIĘKNA, ŁĄKOWA (III czw. m-ca)

UWAGA!                                                                                                            W – WSCHÓD (IV czw. m-ca)

Powyższe zasady odbywania posiedzeń mogą ulegać zmianom ze względów organizacyjnych czy wynikających z układu świąt kalendarzowych.

Prosimy o uważne śledzenie dat umieszczonych w rubryce: data posiedzenia.

DATA

POSIEDZENIA

TEMATYKA

 

STYCZEŃ

Ż – 09

K – 16

T – 23

W – 30

 1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
 2. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
  z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
 3. Przyjęcie planu pracy RO na 2020r.
 4. Sprawozdanie z działalności placówek kulturalno-oświatowych za rok 2019 oraz plan akcji „zima
  w mieście”.
 5. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:
 6. Sprawy różne.
 7. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
 8. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
  z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
 9. Przyjęcie sprawozdania RO z działalności
  w 2019r.
 10. Sprawozdanie z wykonania planów remontowych za 2019r.
 11. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:
 12. Sprawy różne.
 13. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
 14. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
  z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
 15. Przedstawienie zadłużeń czynszowych
  z uwzględnieniem działań windykacyjnych.
 16. Omówienie przygotowań do WZ.
 17. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:
 18. Sprawy różne.
 19. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
 20. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
  z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
 21. Analiza zużycia wody i energii elektrycznej w budynkach.
 22. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:
 23. Sprawy różne.
 24. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
 25. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
  z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
 26. Plany placówek kulturalno-oświatowych dotyczące akcji „lato w mieście”.
 27. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:
 28. Sprawy różne.
 29. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
 30. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
  z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
 31. Wyniki wiosennego przeglądu stanu technicznego zasobów i terenów osiedlowych - omówienie przygotowań terenów osiedlowych do sezonu letniego.
 32. Omówienie przebiegu WZ.
 33. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:
 34. Sprawy różne.
  1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
  2. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
   z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
  3. Informacja dotycząca rozliczeń sezonu grzewczego.
  4. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:
  5. Sprawy różne.
  6. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
  7. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
   z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
   1. Omówienie projektu planu remontów na 2021r.
  8. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:
  9. Sprawy różne.
  10. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
  11. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
   z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
  12. Ocena pracy zakładów konserwacyjnych
   i porządkowych oraz firm współpracujących.
  13. Propozycje RO do planu pracy na 2021r.
  14. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:
  15. Sprawy różne.

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

RO

RO

Kier. Placówek

Kier. Administracji

Członkowie RN

LUTY

Ż – 06

K – 13

T – 20

W – 27

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

RO

RO, Spec. ds. Org.-Sam.

Kier. Administracji

Kier. Administracji

Członkowie RN

MARZEC

Ż – 05

K – 12

T – 19

W – 26

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

RO

Kier. Administracji

Spec. ds. Org.-Sam.

Kier. Administracji

Członkowie RN

KWIECIEŃ

Ż – 02

K – 09

T – 16

W – 23

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

RO

Kier. Administracji

Kier. Administracji

Członkowie RN

MAJ

Ż – 07

K – 14

T – 21

W – 28

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

RO

Kier. Placówek

Kier. Administracji

Członkowie RN

CZERWIEC

Ż – 04

K – 18

T – 25

W – 25

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

RO

Kier. Administracji

Spec. ds. Org.-Sam.

Kier. Administracji

Członkowie RN

W  MIESIĄCU  LIPCU  I  SIERPNIU

ŻYCZYMY  PAŃSTWU

 WIELU  SŁONECZNYCH  DNI,

POGODY  DUCHA

I  MIŁEGO  WYPOCZYNKU

 

 

WRZESIEŃ

Ż – 03

K – 10

T – 17

W – 24

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

RO

Kier. Administracji

Kier. Administracji

Członkowie RN

PAŹDZIERNIK

Ż – 01

K – 08

T – 15

W – 22

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

RO

Kier. Administracji

Kier. Administracji

Członkowie RN

LISTOPAD

Ż – 05

K – 12

T – 19

W – 26

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

RO

RO

RO

Kier. Administracji

Członkowie RN

GRUDZIEŃ

Ż – 17

K – 17

T – 17

W – 17

godz. 17.00

Klub Osiedlowy KOLIBER

Wspólne, świąteczne spotkanie wszystkich Rad Osiedli ŻSM z przedstawicielami Policji
i Straży Miejskiej oraz Zarządem i Radą Nadzorczą - podsumowanie działalności
w 2020r.

 

Posiedzenia Rad Osiedli:

-     Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego – ODK, godzina 17.00,

-          Kościuszki, Centrum – Koliber, godzina 17.00,

-          Teklin, Piękna, Łąkowa – Koliber, godzina 18.00,

-          Wschód – Koliber, godzina 18.00.

 

Rady Osiedli ŻSM wybrane na kadencję 2017-2020:

Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego:

 1. Rypina Krystyna – Przewodnicząca
 2. Szemet Krystyna – Z-ca Przewodniczącej
 3. Kierlańczyk Wiesława – Sekretarz
 4. Choiński Lech
 5. Gwiaździńska Teresa
 6. Kacprzak Joanna
 7. Mela Leszek
 8. Milczarek Genowefa
 9. Peno Barbara
 10. Popielczyk Stanisław
 11. Stefańska Zofia
 12. Wiśniewska Irena
 13. Wójcik Teresa

Kościuszki, Centrum:

 1. Drużyński Andrzej – Przewodniczący
 2. Walczak Włodzimierz – Z-ca Przewodniczącego
 3. Bogucka Ewa – Sekretarz
 4. Gwiaździńska Krystyna
 5. Karmusik Róża
 6. Kempiński Piotr
 7. Seferyniak Marian
 8. Sławińska Ewa
 9. Wożniak Bogusław
 10. Wysocka Ewa

Wschód:

 1. Sochański Ryszard – Przewodniczący
 2. Marczak Krystyna – Z-ca Przewodniczącego
 3. Furmanik-Oracz Elżbieta – Sekretarz
 4. Boder Bogdan
 5. Dzieniewicz Teresa
 6. Polaczek-Farska Iwonna
 7. Sabatowska Krystyna
 8. Tęsiorowski Mieczysław

Teklin, Piękna, Łąkowa:

 1. Bakalarska Katarzyna
 2. Bronowski Mirosław
 3. Chełmińska Jadwiga
 4. Cichocka Elżbieta
 5. Galiński Jan
 6. Grundman Wojciech
 7. Kucharski Lech
 8. Marczak Lidia
 9. Ratajczyk Teresa
 10. Rzeczycka Barbara
 11. Skonieczny Andrzej
 12. Swędrowska Krystyna
 13. Tober Małgorzata
 14. Zielińska Krystyna

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu